TYPO3, iframe toestaan in Rich Text Editor

Standaard laat de RTE editor geen iframes toe. Wil je toch gebruik maken van iframes? Door twee simpele aanpassingen is dat geregeld.

In de PageTS van de root pagina plaats je het volgende :

RTE.default.proc.allowTags := addToList(iframe)
RTE.default.proc.entryHTMLparser_db.allowTags := addToList(iframe)
RTE.default.proc.allowTagsOutside := addToList(iframe)

Vervolgens plaats je in de template constanten de volgende regels:

styles.content.links.allowTags = b,i,u,a,img,br,div,center,pre,font,hr,sub,sup,p,strong,em,li,ul,ol,blockquote,strike,del,ins,span,h1,h2,h3,h4,h5,h6,address,iframe
Scroll to top