SSH login zonder wachtwoord

Als je veel via SSH op één of meerdere externe servers bezig bent is het handig om met SSH key’s te werken.
Stel, je wilt vanaf je Mac verbinding maken met je externe webserver zonder wachtwoord in te voeren. Dan volgt hieronder het stappenplan:

  • Genereer een SSH key via:
    ssh-keygen -t rsa
  • Standaard directory kiezen, geen wachtwoord opgeven
  • Creëer een directory op de server waar de key opgeslagen kan worden:
    ssh <gebruikersnaam>@<ipadres-server> mkdir -p .ssh
  • Kopieer vervolgens de public key naar de externe server via:
    cat /Users/<gebruikersnaam>/.ssh/id_rsa.pub | ssh <gebruikersnaam>@<ipadres-server> 'cat >> .ssh/authorized_keys'
Scroll to top