Laravel: white screen of death

Krijg je een blanco scherm bij een nieuwe Laravel installatie?
Check dan eerst de bestandsrechten.

Laravel 4

# Group Writable (Groep, Gebruiker schrijfbaar)
$ sudo chmod -R gu+w app/storage

# World-writable (Groep, Gebruiker, Overig schrijfbaar)
$ sudo chmod -R guo+w app/storage

Laravel 5

# Group Writable (Groep, Gebruiker schrijfbaar)
$ sudo chmod -R gu+w storage

# World-writable (Groep, Gebruiker, Overig schrijfbaar)
$ sudo chmod -R guo+w storage

Scroll to top