Laravel: resizen van afbeeldingen

Voor het resizen van afbeeldingen maak ik gebruik van de intervention/image package.

https://packagist.org/packages/intervention/image

Om deze te implementeren onderneem je de volgende stappen:

1) Voeg het pakket toe via composer: sudo composer require intervention/image
Voor de  versie tik je: dev-master

2) Voeg je het volgende toe app/config/app.php

Onder “providers” plak je deze regel: ‘Intervention\Image\ImageServiceProvider’,
Onder “aliases” plak je deze regel: ‘Image’ => ‘Intervention\Image\Facades\Image’,

Vervolgens kan je aan de slag!

Hieronder een heel simpel voorbeeld van een route die een afbeelding van internet plukt, deze herschaalt en vervolgens opslaat:

Route::get('/test', function()
 {
// ophalen afbeelding
 $image = Image::make(file_get_contents('http://s.numrush.nl/wp-content/uploads/2014/06/m1mxnmxa2269_wd1280.jpg'));
// resize de afbeelding naar een breedte van 500px en behoudt de aspect ratio (auto height)
 $image->resize(500, null, function ($constraint) {
 $constraint->aspectRatio();
 });
// opslaan afbeelding
 $pad = public_path().'/images/';
 $naam = 'test.jpg';
 $image->save($pad . $naam);
 return $image->response();
 });
Scroll to top