Laravel 5 & MAMP: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory

Na het clonen van mijn Git repository kreeg ik, na het geven van php artisan migrate:refresh –seed de volgende foutmelding:

SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory

Dit is gelukkig vrij gemakkelijk op te lossen!

In config/database.php plaats je een extra regeltje bij de mysql connection (onder password):
'unix_socket' => '/Applications/MAMP/tmp/mysql/mysql.sock',

Vervolgens werkte de migration weer!

Scroll to top