Laravel & Git: standaard handelingen

Werk je in een team aan een Laravel project via Git? Dan is het verstandig om na een Git pull de volgende handelingen te verrichten.

  • php artisan optimize

    (dit commando zorgt voor een geoptimaliseerde class loader)

  • php artisan cache:clear

    (cache verwijderen)

  • php artisan migrate:refresh --seed

    (doe een rollback en creëer alle database tabellen opnieuw en seed ze ook opnieuw)

Scroll to top