Skip links

Externe MySQL toegang

Om remote toegang tot je MySQL database toe te staan dien je het volgende te configureren.

1) Pas de MySQL configuratie file aan via:

sudo nano /etc/mysql/my.cnf

Zoek het “mysqld” deel. De regel die je moet aanpassen is “bind-address”. Deze verander je van de default waarde 127.0.0.1 naar het lokale adres van je machine (192.168.1.x).

2) Restart MySQL:

sudo service mysql restart

3) Voeg een nieuwe MySQL gebruiker toe, je kunt dit via de commandline doen of bijvoorbeeld een tool als phpMyAdmin gebruiken.
Commandline:

mysql -p -u root
mysql> CREATE USER '<gebruikersnaam>'@'localhost' IDENTIFIED BY '<wachtwoord>'
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON '<database>'.* TO '<gebruikersnaam>'@'%' IDENTIFIED BY '<wachtwoord>';

Als je de externe toegang wilt beperken tot een ipadres (uiteraard veel veiliger) vervang je bovenstaande regel door:

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON '<database>'.* TO '<gebruikersnaam>'@'<extern ipadres>' IDENTIFIED BY '<wachtwoord>';

phpMyAdmin:

phpmyadmin

Je kunt in plaats van “Elke machine” ook kiezen voor “Tekstveld” en vervolgens het ipadres invoeren. Vergeet niet om de gebruiker ook rechten te geven op één of meerdere databases.