Drupal 8, https forceren

Als je voor je Drupal 8 website een certificaat hebt ingesteld en wilt zorgen dat deze altijd onder https loopt kun je dit door een simpele aanpassing bereiken.

Zoek in de .htaccess file de volgende regel:

RewriteEngine on

En plaats daar de volgende snippet onder:

# Redirect to HTTPS
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Vervolgens wordt elke http request doorgestuurd naar https!

Scroll to top