Skip links

CakePHP: cake bake werkend krijgen op OSX met MAMP

Om de cake console werkend te krijgen onder OSX, in combinatie met MAMP dien je twee paden op te zoeken.
Het eerste pad is het pad naar de bin folder van de PHP versie die je gebruikt.
Het tweede pad is het pad naar de console directory van jouw CakePHP applicatie. In onderstaand voorbeeld ga ik er even van uit dat de root folder van MAMP dit pad is: /Users/jouw-username/Sites
Dit kan uiteraard anders zijn.
De CakePHP versie die ik gebruik is overigens 2.2.5.

1) ga naar je home directory: cd /users/jouw-username
2) Pas je profile aan (mits aanwezig, anders maak je bij deze een nieuwe aan): nano .profile
3) Plaats onderstaande regel:

export PATH="/Applications/MAMP/bin/php/php5.6.2/bin:/Users/jouw-username/Sites/naam-van-de-cakephp-folder/lib/Cake/Console:$PATH"

Pas uiteraard de gebruikte PHP versie en het pad naar jouw MAMP root aan.
4) Sla je profiel op (control+O, control+X).
5) . .profile om te herladen (let op de twee puntjes)
6) In een ontwikkelomgeving pas ik voor het gemak even de algemene rechten van de hele CakePHP directory aan. Dit uiteraard niet doen in een online productieomgeving!

chmod -R 755 /Users/jouw-username/Sites/naam-van-de-cakephp-folder/

7) Vevolgens zou je nu vanuit elke locatie moeten kunnen bakken!!

cake bake